ETGB Hizmetleri

ETGB hizmetleri, havayolu ve karayolu ulaşımı vasıtasıyla posta veya hızlı kargo taşıması aracılığıyla gelen/giden eşyaların gümrük işlemleri sırasında kullanılan ve gümrük beyanı ile alakalı tüm prosedürlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan gerekli bir uygulamadır. Bu anlamda elektronik ticaret gümrük beyannamesi, havayolu, denizyolu, karayolu veya hızlı kargo ile gönderilen veya teslim alınan eşyanın gümrük işlemlerinin yapılması sürecinde kullanılan ve tüm bürokrasinin düzen içinde dijital ortamda yürütüldüğü bir yapıdır. ETGB hizmetleri elektronik ortamda yürütüldüğü için oldukça hızlı bir akışa sahiptir.

Mikro ihracat kavramı, katma değer vergisi hariç tutularak 15.000 Euro'yu geçmeyen ürünleri kapsamaktadır. Bu ürünlerin ağırlığı 300 kilogramdan az olmalıdır. Bu şartlar altında Türkiye'den yurt dışına yapılan satışlara mikro ihracat denilmektedir. ETGB hizmetleri de burada faaliyet göstermesi gereke yasak bir düzenleme olarak karşılaşılır. Geleneksel ihracat olarak da tanımlanan ihracat türü gümrük müşavirlik hizmetlerini de içinde barındırdığı için maliyeti yüksek bir ihracat türüdür. Öte yandan mikro ihracat ile yapılan sevkiyatlarda zamandan ve maliyetten tasarruf edilmektedir.

Gümrük beyannamesi, ithal veya ihraç edilen malları listeleyen ve ayrıntılarını veren resmi bir belgedir. Yasal anlamda, bir gümrük beyannamesi, bir kişinin malları belirli bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini belirttiği eylemdir. Genel olarak, malların sahibi veya onun adına hareket eden bir kişidir (temsilci). Mal üzerinde kontrolü olan kişi de ifa edebilir. Bu kişiler, bireyler veya şirketler olabileceği gibi, belirli durumlarda kişi dernekleri de olabilir. Yasal yükümlülüklere uymak ve herhangi bir eşyayı gümrük rejimine tabi tutmak için gümrük beyannamesi verilmesi gerekir. Bu tür konularda destek alınabilir ve çoğu çalışan şirket tarafından yürütülen yasal işlemler olarak da sınıflandırılmaktadırlar.

airpostcargo.com.tr olarak sizlere bilgi ve hizmet vermekten gurur duyarız.

Yorumlar (0)

Yorum yaz